Centrum Terapii Dziecka SUPEŁEK z Krakowa zostało stworzone w odpowiedzi na potrzeby dziecka z trudnościami, w zakresie pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej. Nasz zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin, a w naszej pracy kierujemy się indywidualnym podejściem do dziecka i jego rodziny, wykorzystując w pracy najnowsze metody terapeutyczne. Wnętrze Centrum Terapii Dziecka SUPEŁEK z Krakowa