LECZENIE AUTYZMU KRAKÓW

Jako poradnia pomagamy pacjentom w wieku od 3 do 18 roku życia z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym oraz zespołem Aspergera.

  W zakresie SUPEŁKOWYCH kompetencji jest:
 • • diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna (porady diagnostyczne),
 • • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne (porady kompleksowo–konsultacyjne),
 • • terapia grupowa i indywidualna w orientacji poznawczo–behawioralnej w ramach programu terapeutycznego,
 • • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców pacjentów Poradni,
 • • współpraca z rodziną oraz placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły, inne placówki) w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem lub zespołem Aspergera generalizacji zdobytych w czasie terapii umiejętności i wykorzystywania ich w grupach rówieśniczych i na kolejnych szczeblach edukacji.

  W naszej poradni oferujemy następujące formy terapii:
 • • interwencje rozwojowe S. Greenspana,
 • • ruch rozwijający Sherborne,
 • • elementy treningu umiejętności społecznych,
 • • zajęcia z elementami usprawniania sensorycznego,
 • • terapię przez zabawę,
 • • muzykoterapię,
 • • techniki relaksacyjne,
 • • metoda Dobrego Startu.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DO SUPELKA +48 692 979 003