Afazja (zaburzenie afatyczne) stanowi nabyte zaburzenie mowy, polegające na całkowitej utracie tworzenia i/lub rozumienia języka mówionego i pisanego. Afazja najczęściej pojawia się jako powikłanie udaru niedokrwiennego, krwotocznego. Często jest powikłaniem urazu czaszkowo-mózgowego. Afazja może polegać na zniesieniu tworzenia mowy lub utraty umiejętności jej rozumienia.

Czym jest afazja?

Afazja to utrata lub ograniczenie zdolności do mowy. Zniesienie funkcji językowych nie jest chorobą a zaburzeniem, jakie powstaje w wyniku uszkodzenia struktur centralnego układu nerwowego. Afazję stwierdza się wówczas, gdy u dotychczas zdrowej osoby pojawiają się problemy z mową. Problemy te mogą wynikać z utraty umiejętności mówienia, ale także rozumienia mowy, pisania i czytania.

Przyczyny afazji

Afazja oraz inne nabyte zaburzenia mowy najczęściej są wynikiem organicznego uszkodzenia struktur mózgowych odpowiedzialnych za procesy motoryki i rozumienia mowy. W mózgu człowieka zlokalizowanych jest kilka struktur, które odpowiadają za tworzenie i rozumienie mowy, występują one głównie w obrębie płata czołowego i skroniowego półkuli dominującej mózgu.

Rodzaje afazji

Afazja stanowi szerokie pojęcie kliniczne. W praktyce wyróżnia się wiele typów tego zaburzenia mowy w zależności od miejsca uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i obrazu chorobowego.

Diagnostyka i leczenie afazji

Rozpoznanie zaburzeń mowy stawia się przede wszystkim na podstawie badania przedmiotowego chorego i rozmowy z pacjentem. Wywiad zazwyczaj nie ma wartości merytorycznej z powodu utrudnionej komunikacji. Najważniejszym zadaniem jest wykluczenie groźnych dla życia i zdrowia stanów przebiegających z afazją np. udarów mózgu, krwawień podpajęczynówkowych czy nowotworu ośrodkowego układu nerwowego. W tym celu, każdy chory powinien mieć wykonane badania obrazowe głowy tj. tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Ustalenie przyczyny afazji stanowi priorytet, gdyż od tego uzależnione jest dalsze postępowanie terapeutyczne. Leczenie zaburzeń mowy opiera się, więc na terapii choroby podstawowej. Często afazja wycofuje się po ustąpieniu jej przyczyny w wyniku prawidłowego leczenia. Czasami jednak zaburzenia afatyczne utrzymują się dłużej i wymagają kontroli i rehabilitacji. Jeżeli Ciebie i Twoją rodzinę dotknął ten problem, zapraszamy na konsultację logopedyczną, na której dobierzemy i wdrożymy najskuteczniejszą terapię.

ZADZWON JUŻ DZIŚ I UMÓW WIZYTĘ +48 692 979 003