NEUROLOGOPEDA I LOGOPEDA:

OLIGOFRENOPEDAGOG:

 • terapia Ręki (ćwiczenia motoryki małej)

 • przygotowanie dzieci przedszkolnych do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 • terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji

PSYCHOLOG:

 • diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera)

 • praca z dziećmi z różnymi zaburzeniami genetycznymi, np. z zespołem Downa

 • diagnoza dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi (np. trudności szkolne)

 • diagnoza i terapia dzieci z obniżonym poziomem intelektualnym

 • testowe badania psychologiczne

 • problemy w funkcjonowaniu społecznym

 • zaburzenia zachowania i emocji

 • trudności związane z sytuacją rodzinną (rozwód, choroba, żałoba)

 • problemy wychowawcze